Created with Sketch.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Jan Ligthartschool die graag betrokken is bij de activiteiten op school. De leden van de OR helpen bij de organisatie van de activiteiten die niet alleen door de leerkrachten kunnen worden gedaan. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paaslunch, de Koningsspelen, de avondvierdaagse, het zomerfeest en dergelijke.

Doelstelling en taken van OR
Het doel van de OR is om de school te ondersteunen bij activiteiten en culturele educatie, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving, die zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsvisie van de Jan Ligthartschool.

Ouderbijdrage
Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en aan culturele educatie. De hoogte van de ouderbijdrage wordt tijdens de eerste OR-vergadering vastgesteld en in de jaarvergadering tijdens de informatieavond bij de start van elk schooljaar gecommuniceerd, om vervolgens geïnd te worden.

Bestuur OR
Het bestuur van de OR bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en het secretariaat. Daarnaast zijn er de OR-leden voor de verschillende activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. Elk jaar wordt er een planning gemaakt van deze activiteiten. De OR vergadert meer dan 6 keer per jaar.

Leden van de OR:
Voorzitter: Brenda Sjollema 
Penningmeester: André Nederlof 
Secretariaat: Karen Klaarenbeek 
Lid: Monique Beers 
Lid: Ferdinand Koet  
Lid: Saskia de Moor 
Lid: Olga van Dongen De vergaderingen zijn voor geïnteresseerde ouders toegankelijk. Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan bent u van harte welkom!

Voor contact met de OR kunt u ook mailen. Het mailadres van de OR is: or@janligthartschool.org.

Realisatie door Zeker Zichtbaar & W3Worx