Created with Sketch.

Overblijven

Ook dit schooljaar is het voor de leerlingen van onze school mogelijk om tijdens de middagpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur op school te blijven voor de tussenschoolse opvang. De Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) zal de overblijf voor alle groepen verzorgen. Graag willen we u wat informatie geven over het aanmelden voor het overblijven.
 
Kinderen die structureel (elke week op vaste dagen) overblijf zijn, kunt u aanmelden via het bijgesloten inschrijfformulier. U wordt verzocht het formulier in te vullen en via de email overblijven@janligthartschool.org terug te sturen of in te leveren bij de administratie. Wij zorgen dat uw kind op de intekenlijst wordt gezet en de inschrijving is dan compleet. Ook als uw kind afgelopen schooljaar op vaste dagen overblijf was, verzoeken we u om deze dagen voor komend schooljaar opnieuw aan ons door te geven. Als u meerdere kinderen wilt aanmelden, dan kan dat op één formulier.
 
Blijft uw kind incidenteel over, dan kunt u op de betreffende dag uw kind zelf op de intekenlijst erbij schrijven. Uiteraard kunt u de naam van uw kind ook doorhalen indien uw kind op een vaste dag toch niet komt. Indien dit niet mogelijk is, kunt u de afwezigheid die ochtend voor half 12 nog doorgeven aan de leerkracht.
Wij zijn graag op de hoogte van het aantal kinderen dat op een dag overblijft, zodat we eventueel het aantal overblijfbegeleiders hierop kunnen aanpassen. Afmelden is dus ook belangrijk. Tijdens het overblijven controleert een overblijfkracht de namen van de lijst en zet vinkjes achter de aanwezige kinderen. De overblijfcoördinator gebruikt deze lijsten om de administratie bij te houden.
 
Vaste dagen overblijf:

Wanneer uw kind structureel, dus elke week op vaste dagen overblijft, kunt u voor de betaling alleen gebruik maken van het vaste jaarbedrag.
De betaling van het jaarbedrag dient 1 oktober 2018 betaald te zijn.
Wilt u in meerdere termijnen betalen, dan kan dit alleen na overleg met de overblijf coördinator (overblijven@janligthartschool.org)
 
Ons rekeningnummer is NL 63 ABNA 0469 5011 54 t.n.v. TSO Jan Ligthartschool.
 
Bij betaling graag de naam(namen) en groep(en) van uw kind(eren) vermelden.
Het jaarbedrag is niet restitueerbaar, tenzij uw kind tussentijds de school verlaat. 
Voor nieuwe kinderen die later in het jaar instromen, kunt u in het schema zien wat het te betalen bedrag is. Het schooljaar wordt opgedeeld in 4 termijnen: instromen na 6 november, na 29 januari, na 16 april.
 
Hieronder vindt u de bedragen voor het schooljaar 2018-2019:

aantal dagen
overblijf inde week
kosten voor
het hele schooljaar
vanaf 12 november vanaf 4     februari vanaf 6        mei
1
 
66,00 euro 49,50 euro 33,00 euro 16,50 euro
2
 
132,00 euro 99,00 euro 66,00 euro 33,00 euro
3
 
198,00 euro 148,50 euro 99,00 euro 49,50 euro
4
 
264,00 euro 198,00 euro 132,00 euro 66,00 euro

Blijft uw kind naast de vaste dagen ook incidenteel op een andere dag over, dan kunt u voor die extra dag(en) gebruik maken van een strippenkaart. U betaalt dan het jaarbedrag en een apart bedrag voor de strippenkaart. Soms kan het voordeliger en makkelijker zijn, om een vaste dag extra te nemen, ipv de strippenkaart. Dit is wanneer incidenteel overblijven vaak voorkomt, en dus eigenlijk niet meer incidenteel is.
 
Incidenteel overblijven:
 
Blijft uw kind af en toe een keer over, dan moet u dit betalen door middel van een (fictieve) strippenkaart. U maakt het juiste bedrag van het aantal strippen dat u wilt kopen (10 strippen of een veelvoud hiervan) over op onze bankrekening. Let op: u ontvangt GEEN echte kaart. Wij houden bij hoe vaak uw kind bij de overblijf geweest is en als uw kaart leeg is, ontvangt u een email met het verzoek tot betaling van een nieuwe strippenkaart.
Uw kind kan niet overblijven als er niet van te voren een strippenkaart aangeschaft is!
 
De strippenkaart kost:
10 keer overblijven €  25,00
20 keer overblijven €  50,00
30 keer overblijven €  70,00
40 keer overblijven €  85,00
50 keer overblijven €100,00

Ons rekeningnummer is NL 63 ABNA 0469 5011 54 t.n.v. TSO Jan Ligthartschool.
Bij betaling graag de naam(namen) en groep(en) van uw kind(eren) vermelden.
 
Aan het einde van het schooljaar gaan eventuele openstaande strippen mee naar het nieuwe schooljaar. Strippen blijven gedurende de hele schoolloopbaan geldig. 
 
Tot slot nog wat kleine opmerkingen:

  • Op het leerplein beneden staan bakken per groep waarin u voor half negen de trommel en het drinken van uw kind kunt doen. De bakken worden later in de koelkast gezet. In het intekenboek kunt u uw kind inschrijven als hij/zij incidenteel overblijf is.  
  • Graag de naam van uw kind op trommel en beker/pakje vermelden !
  • Geen snoep/koek (behalve ontbijtkoek) meegeven in de trommel.
  • Liever niet te veel eten mee, sommige kinderen eten niet zo veel tussen de middag waardoor ze niet meer buiten kunnen spelen. Graag alleen brood en beleg waarvan u weet dat uw kind het op zal eten. 
  • Heeft uw kind bijzondere eetgewoontes of andere dingen waarvan het nuttig kan zijn dat de overblijfmedewerkers hier van af weten, dan kunt u dit op het inschrijfformulier vermelden.
  • De kinderen spelen vaak ook op het grasveld naast de school, het kan dus voorkomen dat kleren en schoenen vuil worden.snowoudenberg@live.nl

 
Heeft u vragen of opmerkingen over het overblijven, anders dan aanmeldings/financiële vragen, dan kunt u zich rechtsreeks wenden tot Lotte van de SNO, het emailadres is: team@snowoudenberg.nl
 
Heeft u een financiële vraag of een vraag over het aanmelden, dan kunt u zich wenden tot de overblijfcoördinator Anneke van der Ploeg via emailadres: administratie@janligthartschool.org
 
 
We hopen dat uw kind met veel plezier naar de overblijf gaat!
 


Download:

inschrijfformulier overblijf 2018-2019 inschrijfformulier-overblijf-2018-2019.pdf
Download
inschrijfformulier overblijf 2018-2019 inschrijfformulier-overblijf-2018-2019.docx
Download
Realisatie door Zeker Zichtbaar & W3Worx