Created with Sketch.

Plusgroep

De plusgroep is bedoeld voor leerlingen van groep 4 t/m 8 die minder tijd nodig hebben om de reguliere lesstof te doorlopen en meer uitdaging aankunnen. In de plusgroep kunnen ze samenwerken met ontwikkelingsgelijken.

Wat doen we in de plusgroep: In de plusgroep werken we met projecten over uiteenlopende onderwerpen. Deze doen recht aan de specifieke leer- en persoonlijkheidseigenschappen van hoogbegaafden. Het draait om kennis verwerven, analyseren, creatief denken, plannen maken, samenwerken, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden; zoals feedback geven en reflecteren. Er is veel aandacht voor het leren leren en zelfverantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces. De kinderen houden een portfolio bij van hun werk en ontwikkeling.
Criteria: Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de plusgroep moet er een indicatie zijn (extern onderzoek of uitkomst van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid), dat het kind de extra uitdaging nodig heeft. Dit ter beoordeling van de intern begeleider en plusgroep leerkracht.

Aanwezigheid: De school streeft ernaar buitenschoolse activiteiten op andere tijden te plannen, dan de lestijden van de plusgroep. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. Om de continuïteit van de lessen te waarborgen is het van belang dat de kinderen in de plusgroep aanwezig zijn.

Contact: Regelmatig houden we u via de website op de hoogte van de activiteiten en projecten in de plusgroep. In de gespreksmomenten bij de rapporten heeft u de mogelijkheid de plusgroep leerkracht te spreken over de vorderingen van uw kind.

Realisatie door Zeker Zichtbaar & W3Worx