info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Groep 1-2 Vogels

In groep 1 en 2 werken we met thema’s van ongeveer 6 weken. Door te spelen in uitdagende hoeken leren de kinderen heel veel. Tevens zijn ze zeer gemotiveerd en blijven ze het hele jaar enthousiast! De hoeken zijn zeer veelzijdig (natuur/techniekhoeken, beroepenhoeken, ontdekhoeken enz.). Bij binnenkomst op onze school leren de kinderen omgaan met de materialen en de normen en waarden die op onze school gelden.

We observeren de kinderen tijdens het spelen en werken en houden via ons observatiesysteem ‘de Parnassys leerlijnen’ precies bij wat de leerling al kan en wat zijn “doel” wordt voor de komende periode.

Als de kinderen er aan toe zijn gaan we, spelenderwijs, de reken- en taalactiviteiten uitbreiden zodat de overgang naar groep 2 en 3 geleidelijk verloopt.

Juf Nanda
Leerkracht groep 1/2

juf Heleen
leerkracht groep 1/2, Flexgroep