info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Groep 2/3

Samen spelen en samen leren staan centraal in groep 2/3. We kunnen van elkaar en met elkaar leren. We werken dan ook samen waar dit kan vanuit de doelen, maar werken ook apart waar dat noodzakelijk is.

In zowel groep 2 als in groep 3 wordt er veel aandacht besteed aan het leren van de letters en de cijfers.

In groep 2 gaan we met de kinderen aan de slag met het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven.

In groep 3 gaan we hier verder op door en leren we de letters schrijven en maken we sommen met de aangeleerde letters.

Groep 3 is het jaar waarin de kinderen leren lezen! Dit doen we door middel van de leesmethode ‘Lijn 3’. Boekjes lezen doen de kinderen veel, maar ook op andere verschillende manieren komen de kinderen in aanraking met letters en het maken en lezen van woorden. Hierbij is herhaling ontzettend belangrijk. Daar hoort voorlezen natuurlijk ook bij!

In de klas wordt er veel gewerkt met ontwikkelingsmateriaal en uitdagende hoeken, waarbij de kinderen op hun eigen niveau bezig kunnen zijn met rekenen en taal.

Naast rekenen, taal en schrijven houden wij ons in de klas ook bezig met vakken als: verkeer, natuur en techniek, handvaardigheid, muziek, drama en gym.

juf Rochelle
Leerkracht groep 2/3