info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Groep 2

Samen spelen en samen leren staat centraal in groep 2. We kunnen van elkaar en met elkaar leren. We werken dan ook samen waar dit kan vanuit de doelen, maar werken ook apart waar dat noodzakelijk is.

Net zoals in groep 1 werken we in groep 2 ook met thema’s van ongeveer 6 weken.  Door te spelen in uitdagende hoeken leren de kinderen heel veel. Tevens zijn ze zeer gemotiveerd en blijven ze het hele jaar enthousiast! De hoeken zijn zeer veelzijdig (natuur/techniekhoeken, beroepenhoeken, ontdekhoeken, enz.).

Er wordt veel aandacht besteed aan het leren van de letters en de cijfers. We gaan met de kinderen aan de slag met het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven.

We houden ons in de klas ook bezig met vakken als: verkeer, natuur en techniek, handvaardigheid, muziek, drama en gym.

juf Elly
Leerkracht groep 1/2

juf Merve