info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Voor de kinderen

Op de Jan Ligthartschool werken we met de zeven gewoonten van the Leader in Me. Daarmee leren we verantwoorlijk te zijn voor ons werk en de school. Hieronder een overzicht van wat welke gewoonte betekent.

Gewoonte 1 : wees proactief

Ik ben trots op wie ik ben en ik weet wat ik wil. Ik neem initiatief en ik ben een verantwoordelijk persoon: ik denk na over wat ik doe of zeg. Ik maak mijn eigen keuzes en bepaal mijn houding en mijn stemming. Ik geef anderen niet de schuld voor mijn verkeerde acties. Ik doe goede dingen zonder dat dit aan mij wordt gevraagd, zelfs als niemand kijkt.

Gewoonte 2: Begin met het eind in gedachten

Ik plan vooruit en maak doelen voor mijzelf. Ik doe dingen die ertoe doen en belangrijk voor me zijn en maak een verschil. Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn klas en draag bij aan de missie en visie van de school. Ik zoek naar manieren om een goed mens te zijn.

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst

Ik besteed mijn tijd aan dingen die belangrijk zijn voor mij. Dit betekent dat ik nee zeg tegen dingen die ik niet zou moeten doen. Ik bepaal wat het belangrijkste is, maak een plan, en volg mijn plan. Ik houd me aan mijn voornemens en taken die ik mezelf opgelegd heb.

Gewoonte 4: Denk Win Win

Ik zoek evenwicht tussen wat ik wil en wat anderen willen. Ik heb de moed om te zeggen wat ik wil en houd rekening met wat anderen willen. Als er conflicten zijn, zoek ik naar een win-win oplossing door te denken dat we allebei kunnen winnen.

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Ik luister naar de ideeën en gevoelens van andere mensen. Ik probeer de dingen vanuit hun gezichtspunt te bekijken. Ik luister naar anderen zonder hen te onderbreken. Ik luister met volledige aandacht met mijn oren, mijn ogen en mijn hart. Ik vraag door als ik anderen niet begrijp. Ik durf ook mijn ideeën en mening te vertellen, nadat ik de ander heb begrepen.

Gewoonte 6: Creëer synergie

Ik waardeer de sterke punten van andere mensen en leer van hen. Ik kan goed met anderen opschieten, zelfs met mensen die anders zijn dan ik. Ik kan goed samenwerken in grote en kleine groepen. Ik wil de ideeën van anderen begrijpen. Ik weet dat het bij samenwerken niet gaat om mijn idee alleen. Het gaat ook niet om het idee van de ander. We komen samen tot een veel beter idee . We kunnen samen dingen doen die we apart niet zo goed kunnen.

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp

Ik zorg voor mijn lichaam door goed te eten, te bewegen en genoeg te slapen. Ik leer op veel verschillende manieren en plaatsen, niet alleen op school , maar ook thuis en buiten. Ik breng tijd door met familie en vrienden en geef de mensen waar ik van houd aandacht en zorg. Ik neem de tijd om mensen op een betekenisvolle manier te helpen. Ik neem de tijd om iets te doen wat ik leuk vind. Ik houd deze vier onderdelen van mezelf in evenwicht.