Welkom

De Jan Ligthartschool denkt vanuit de ontwikkelruimte bij leerlingen. Alle leerlingen moeten hun talenten en interesses maximaal kunnen ontwikkelen. In het onderwijsleerproces wordt de leerlingen geleerd eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling volgens de zeven gewoonten van de pedagogische lijn The Leader in Me. Voor meer informatie over de the Leader in Me verwijzen wij u naar het onderdeel “Voor de Ouders” op deze website.

Tevens heeft elke leerling de behoefte aan een goede relatie met anderen, zowel kinderen als volwassenen. Daarom hechten wij grote waarde aan een veilig en een vriendelijk klimaat binnen een duidelijke organisatiestructuur.

Meer informatie  Bekijk onze video

Onze verschillende groepen
Komende activiteiten
Bekijk onze agenda
Realisatie door Zeker Zichtbaar & W3Worx