info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Groep 3-4

“In groep 3 leer je lezen en ook rekenen. Het gaat van makkelijk naar moeilijk en als je veel leert kan je steeds beter schrijven en bij verkeer leer je over het stoplicht.”
Een kleine impressie van groep 3 geschreven door drie leerlingen.

Centraal in groep 3 staat inderdaad het rekenen, schrijven en het leren lezen. De kinderen leren schrijven in blokletters. Wanneer er een letter aangeleerd wordt met lezen, wordt deze ook geoefend tijdens de schrijfles en zo kunnen de kinderen al snel hele woordjes en zinnen schrijven.
Naast het leren rekenen, lezen en schrijven houdt groep 3 zich bezig met de 7 gewoonten van Covey. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en bedenken ze doelen waar ze als groep of individueel aan gaan werken.
Groep 3 heeft ook nog tijd voor andere vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, gymnastiek, verkeer, natuur en techniek lessen.

Groep 4 is een jaar waarin kinderen weer een hoop nieuwe dingen leren. We oefenen vaak met rekenen, spelling, taal en technisch lezen. Daarnaast krijgen de kinderen ook vakken als schrijven, verkeer, natuur en techniek, muziek, tekenen en handvaardigheid. Halverwege het schooljaar starten we met begrijpend lezen in de vorm van Nieuwsbegrip. Daarnaast leren de kinderen in groep 4 ook hoe ze netjes in hun schriftjes kunnen werken.
Aan de hand van the Leader in Me werken we hard om onze doelen te behalen. Zo werken we met groepsdoelen, maar ook met persoonlijke doelen. Verder hebben we een keer per jaar een maandsluiting waarin we samen een geweldig optreden bedenken en als afsluiting van het schooljaar gaan we ook nog met z’n allen op schoolreisje!

juf Esther