info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Praktische informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school.

Schoolgids

Voor ouders die dit jaar voor het eerst bij onze school betrokken zijn, zal deze gids van belang zijn om in onze school thuis te raken. Bij het samenstellen van deze gids hebben we geprobeerd zoveel mogelijk praktische schoolzaken onder de aandacht te brengen. Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Schooltijden

maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur  (alleen groep 2 t/m 8)
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
woensdag 8.30 – 12.00 uur / 12.30 uur groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur, groep 5 t/m 8 tot 12.30
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur  (alleen groep 5 t/m 8)

Vakantierooster

Schoolvakanties Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 21-10-19 25-10-19
Kerstvakantie 23-12-19 03-01-20
Voorjaarsvakantie 24-02-20 28-02-20
Goede vrijdag /Pasen 10-04-20 13-04-20
Meivakantie 27-04-20 08-05-20
Hemelvaart 21-05-20 22-05-20
Pinksteren 01-06-20
Zomervakantie 20-07-20 28-08-20

studiedagen

maandag 30 september 2019
woensdag 6 november 2019 (STEV – studiedag)
woensdag 5 februari 2019
dinsdag 14 april 2019

overblijven

Ook dit schooljaar is het voor de leerlingen van onze school mogelijk om tijdens de middagpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur op school te blijven voor de tussenschoolse opvang. De Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) zal de overblijf voor alle groepen verzorgen.

Heeft u een financiële vraag of een vraag over het aanmelden, dan kunt u zich wenden tot de overblijfcoördinator Marjolijn van Domselaar via e-mailadres: administratie@janligthartschool.org

Heeft u vragen of opmerkingen over het overblijven, anders dan aanmeldings/financiële vragen, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot Lotte van de SNO, het e-mailadres is: lotte@snowoudenberg.nl

Buitenschoolse opvang 

De school heeft met SNO ( Sportieve Naschoolse Opvang ) afspraken gemaakt betreffende de voor-, tussen en naschoolse opvang.   

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met deze organisatie. Zie voor meer informatie snowoudenberg, SNO is bereikbaar via info@snowoudenberg.nl of 0613516580. 

Natuurlijk zou u ook gebruik kunnen van andere vormen van opvang binnen Woudenberg.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling, zie downloads onderaan deze pagina.