info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school

Schoolgids

Voor ouders die dit jaar voor het eerst bij onze school betrokken zijn, zal deze gids van belang zijn om in onze school thuis te raken. Bij het samenstellen van deze gids hebben we geprobeerd zoveel mogelijk praktische schoolzaken onder de aandacht te brengen. Onderaan de pagina “onze school” vind u onder de downloads de schoolgids van dit schooljaar .

Schooltijden

Vanaf 1 augustus 2023 zijn onze schooltijden als volgt:

maandag 8.30 – 14.30 uur groep 1 t/m 8
dinsdag 8.30 – 14.30 uur groep 1 t/m 8
woensdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 8
donderdag 8.30 – 14.30 uur groep 1 t/m 8
vrijdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 4
8.30 – 14.30 uur groep 5 t/m 8

Vakantierooster 2023-2024

Schoolvakanties
Herfstvakantie 14 oktober t/m maandag 23 oktober
Kerstvakantie vrijdag 22 december 12.30 uur t/m 7 januari
( ’s ochtends alle groepen nog les, ’s middags vrij)
Voorjaarsvakantie vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari
Goede vrijdag /Pasen 29 maart t/m 1 april
Meivakantie/Hemelvaart 29 april t/m 10 mei
Pinksteren 20 mei
Zomervakantie vrijdag 12 juli t/m 25 augustus

studiedagen en extra vrije dagen 2023-2024

donderdag en vrijdag 21 en 22 september
woensdag 11 oktober
dinsdag 21 mei
woensdag 19 juni

grote pauze/lunch

Onze school heeft een continurooster: alle leerlingen blijven op school voor de lunch. Deze zelf meegebrachte lunch wordt in het eigen lokaal opgegeten in aanwezigheid van de leerkracht, daarna is er nog een klein half uurtje tijd om buiten te spelen. Het buitenspelen wordt begeleid door SNO en door 2 leerkrachten.

We zijn een Gezonde School! We zien daarom graag gezonde etenswaren in de broodtrommels. Volkoren boterhammen of crackers; drinken zoals water of melk tezamen met wat fruit en/of groente vormen een prima lunch!

Wij doen ook mee met het EU-schoolfruit programma! Vanaf half november tot half april ontvangen we elke week 3 porties groente en fruit per leerling, gefinancierd door de Europese Unie. Dit eten we in de kleine pauzes op woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft op deze dagen dus zelf geen tussendoortje mee te geven. Lekker en gezond!

                       

Buitenschoolse opvang 

Onze school heeft met SNO Woudenberg (Sportieve Naschoolse Opvang) afspraken gemaakt betreffende de voor-, tussen- en naschoolse opvang. U kunt rechtstreeks met hen contact opnemen indien u hier meer informatie over wilt. Via email: info@snowoudenberg.nl of via hun website snowoudenberg

Een andere naschoolse opvang mogelijkheid in Woudenberg is BSO Wijsneus, u vindt meer informatie op hun website
BSO – Eigenwijs & Wijsneus (kindercentrumeigenwijs.nl)

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van andere vormen van opvang binnen Woudenberg.

Extra verlof

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd (vrijwel) onmogelijk is.
Voor het aanvragen van extra verlof kunt u op school een formulier ophalen, dit formulier is ook te downloaden vanaf de website, onderaan de pagina “onze school” vind u het formulier bij alle downloads.
Op de achterzijde van het formulier vind u de omstandigheden waarvoor extra verlof verleend kan worden.
Extra verlof moet minimaal 1 maand van te voren aangevraagd worden.