info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school

Schoolgids

Voor ouders die dit jaar voor het eerst bij onze school betrokken zijn, zal deze gids van belang zijn om in onze school thuis te raken. Bij het samenstellen van deze gids hebben we geprobeerd zoveel mogelijk praktische schoolzaken onder de aandacht te brengen. Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Schooltijden

Vanaf 30 augustus 2021 zijn onze schooltijden als volgt:

maandag 8.30 – 14.15 uur groep 1 t/m 8
dinsdag 8.30 – 14.15 uur groep 1 t/m 8
woensdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 8
donderdag 8.30 – 14.15 uur groep 1 t/m 8
vrijdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 4
8.30 – 14.15 uur groep 5 t/m 8

Vakantierooster 2021-2022

Schoolvakanties
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 4 maart
Goede vrijdag /Pasen 15 april t/m 18 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart 26 en 27 mei
Pinksteren 6 juni
Zomervakantie 8 juli t/m 19 augustus

studiedagen 2021-2022

woensdag 15 september
vrijdag 12 november
woensdag 17 november
donderdag 24 februari
maandag 7 maart
dinsdag 19 april

grote pauze/lunch

Onze school heeft een continurooster: alle leerlingen blijven op school voor de lunch. Deze zelf meegebrachte lunch wordt in het eigen lokaal opgegeten in aanwezigheid van de leerkracht, daarna is er nog een klein half uurtje tijd om buiten te spelen. Het buitenspelen wordt begeleid door SNO en door 2 leerkrachten.

We zijn een Gezonde School! We zien daarom graag gezonde etenswaren in de broodtrommels. Volkoren boterhammen of crackers; drinken zoals water of melk tezamen met wat fruit en/of groente vormen een prima lunch!

Wij doen ook mee met het EU-schoolfruit programma! Vanaf half november tot half april ontvangen we elke week 3 porties groente en fruit per leerling, gefinancierd door de Europese Unie. Dit eten we in de kleine pauzes op woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft op deze dagen dus zelf geen tussendoortje mee te geven. Lekker en gezond!

                       

Buitenschoolse opvang 

De school heeft met SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) afspraken gemaakt betreffende de voor-, tussen- en naschoolse opvang. U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze organisatie. Zie voor meer informatie: snowoudenberg

SNO is ook bereikbaar via info@snowoudenberg.nl of 06-13516580. 

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van andere vormen van opvang binnen Woudenberg.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling, zie downloads onderaan deze pagina.