info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school

Schoolgids

Voor ouders die dit jaar voor het eerst bij onze school betrokken zijn, zal deze gids van belang zijn om in onze school thuis te raken. Bij het samenstellen van deze gids hebben we geprobeerd zoveel mogelijk praktische schoolzaken onder de aandacht te brengen. Onderaan de pagina “onze school” vind u onder de downloads de schoolgids van dit schooljaar .

Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag 8.30 – 14.30 uur groep 1 t/m 8
dinsdag 8.30 – 14.30 uur groep 1 t/m 8
woensdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 8
donderdag 8.30 – 14.30 uur groep 1 t/m 8
vrijdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 4
8.30 – 14.30 uur groep 5 t/m 8

De zomervakantie is van 12 juli t/m 25 augustus, maandag 26 augustus zien we graag alle leerlingen weer op school!

Vakantierooster 2024-2025

Schoolvakanties
Herfstvakantie maandag 28 oktober t/m maandag 3 november
Kerstvakantie vrijdag 20 december t/m vrijdag 3 januari
Voorjaarsvakantie vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart
Goede Vrijdag/ Pasen/Meivakantie vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei
Hemelvaart donderdag 29 en vrijdag 30 mei
Pinkstervakantie maandag 9 juni t/m vrijdag 13 juni
Zomervakantie vrijdag 18 juli t/m 31 augustus

studiedagen 2024-2025

dinsdag 15 oktober
woensdag 22 januari
De overige vrije dagen zijn aan de vakanties gekoppeld

grote pauze/lunch

Onze school heeft een continurooster: alle leerlingen blijven op school voor de lunch. Deze zelf meegebrachte lunch wordt in het eigen lokaal opgegeten in aanwezigheid van de leerkracht, daarna is er nog een klein half uurtje tijd om buiten te spelen. Het buitenspelen wordt begeleid door SNO en door 2 leerkrachten.

We zijn een Gezonde School! We zien daarom graag gezonde etenswaren in de broodtrommels. Volkoren boterhammen of crackers; drinken zoals water of melk tezamen met wat fruit en/of groente vormen een prima lunch!

Wij doen ook mee met het EU-schoolfruit programma! Vanaf half november tot half april ontvangen we elke week 3 porties groente en fruit per leerling, gefinancierd door de Europese Unie. Dit eten we in de kleine pauzes op woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft op deze dagen dus zelf geen tussendoortje mee te geven. Lekker en gezond!

                       

Buitenschoolse opvang 

Onze school heeft met SNO Woudenberg (Sportieve Naschoolse Opvang) afspraken gemaakt betreffende de voor-, tussen- en naschoolse opvang. U kunt rechtstreeks met hen contact opnemen indien u hier meer informatie over wilt. Via email: info@snowoudenberg.nl of via hun website snowoudenberg

Een andere naschoolse opvang mogelijkheid in Woudenberg is BSO Wijsneus, u vindt meer informatie op hun website
BSO – Eigenwijs & Wijsneus (kindercentrumeigenwijs.nl)

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van andere vormen van opvang binnen Woudenberg.

Extra verlof

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd (vrijwel) onmogelijk is.
Voor het aanvragen van extra verlof kunt u op school een formulier ophalen, dit formulier is ook te downloaden vanaf de website, onderaan de pagina “onze school” vind u het formulier bij alle downloads.
Op de achterzijde van het formulier vind u de omstandigheden waarvoor extra verlof verleend kan worden.
Extra verlof moet minimaal 1 maand van te voren aangevraagd worden.