info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school

Schoolgids

Voor ouders die dit jaar voor het eerst bij onze school betrokken zijn, zal deze gids van belang zijn om in onze school thuis te raken. Bij het samenstellen van deze gids hebben we geprobeerd zoveel mogelijk praktische schoolzaken onder de aandacht te brengen. Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Schooltijden

Onze schooltijden als volgt:

maandag 8.30 – 14.15 uur groep 1 t/m 8
dinsdag 8.30 – 14.15 uur groep 1 t/m 8
woensdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 8
donderdag 8.30 – 14.15 uur groep 1 t/m 8
vrijdag 8.30 – 12.30 uur groep 1 t/m 4
8.30 – 14.15 uur groep 5 t/m 8

De zomervakantie 2021-2022 loopt van 8 juli t/m 19 augustus 2022

 

Vakantierooster 2022-2023

 

Schoolvakanties
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 23 december 12.30 uur aanvang kerstvakantie
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart aansluitend 6 maart studiedag
Goede vrijdag /Pasen 7 april t/m 10 april
Meivakantie 22 april t/m 5 mei
Hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 voorafgaand 7 juli extra vrije dag

studiedagen en extra vrije dagen 2022-2023

woensdag 5 oktober
vrijdag 23 december om 12.30 uur uit
donderdag 26 januari
maandag 6 maart
woensdag 17 mei
vrijdag 7 juli

grote pauze/lunch

Onze school heeft een continurooster: alle leerlingen blijven op school voor de lunch. Deze zelf meegebrachte lunch wordt in het eigen lokaal opgegeten in aanwezigheid van de leerkracht, daarna is er nog een klein half uurtje tijd om buiten te spelen. Het buitenspelen wordt begeleid door SNO en door 2 leerkrachten.

We zijn een Gezonde School! We zien daarom graag gezonde etenswaren in de broodtrommels. Volkoren boterhammen of crackers; drinken zoals water of melk tezamen met wat fruit en/of groente vormen een prima lunch!

Wij doen ook mee met het EU-schoolfruit programma! Vanaf half november tot half april ontvangen we elke week 3 porties groente en fruit per leerling, gefinancierd door de Europese Unie. Dit eten we in de kleine pauzes op woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft op deze dagen dus zelf geen tussendoortje mee te geven. Lekker en gezond!

                       

Buitenschoolse opvang 

De school heeft met SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) afspraken gemaakt betreffende de voor-, tussen- en naschoolse opvang. U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze organisatie. Zie voor meer informatie: snowoudenberg

SNO is ook bereikbaar via info@snowoudenberg.nl of 06-13516580. 

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van andere vormen van opvang binnen Woudenberg.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling, zie downloads onderaan deze pagina.