info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Groep 4

Groep 4 is een jaar waarin kinderen weer een hoop nieuwe dingen leren. We oefenen vaak met rekenen, spelling, taal en technisch lezen. Daarnaast krijgen de kinderen ook vakken als schrijven, verkeer, natuur en techniek, muziek, tekenen en handvaardigheid. Halverwege het schooljaar starten we met begrijpend lezen in de vorm van Nieuwsbegrip. Daarnaast leren de kinderen in groep 4 ook hoe ze netjes in hun schriftjes kunnen werken.

Aan de hand van the Leader in Me werken we hard om onze doelen te behalen. Zo werken we met groepsdoelen, maar ook met persoonlijke doelen. Verder hebben we een keer per jaar een maandsluiting waarin we samen een geweldig optreden bedenken en als afsluiting van het schooljaar gaan we ook nog met z’n allen op schoolreisje!

juf Hanneke
leerkracht groep 5

juf Fenneke
leerkracht groep 1/2, onderwijsassistent