info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Groep 5

In groep 5 verandert er veel! Zo krijg je er leuke vakken bij zoals geschiedenis, aardrijkskunde en blits. Met blits leer je  studievaardigheden. Dat heb je nodig om teksten en plattegronden te begrijpen.
Met geschiedenis hebben we het onder andere over de Romeinen. Wist je dat zij al vloerverwarming hadden in die tijd!

Ook krijgen we Engelse les. We zingen Engelse liedjes en leren veel woorden en zinnen.
Verder leren we werken met een weektaak. Hierop schrijven wij ook ons doel van de week, bijvoorbeeld: ik wil de tafel van 8 vrijdag kennen.

Daarnaast hebben we een keer per jaar een maandsluiting en gaan we ook op schoolreisje!

juf Anne
Leerkracht

meester Paul